Учнівський парламент – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами. Учнівське самоврядування – це дієвий структурний підрозділ, який відкриває широкі можливості для самореалізації учнів, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, забезпечує захист прав дітей, відвертає увагу від асоціальних форм поведінки, заповнює позаурочний простір цікавими та змістовними справами.

Учнівський парламент діє згідно Статуту. Виконавчим органом  шкільного самоврядування є парламент, який відображає позицію учнів у різних сферах освітньої та виховної діяльності колективу, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти їх навчальній, спортивній, громадській та творчій активності.

Положення про парламент

 • Шкільний парламент є вищим органом учнівського самоврядування.

 • Шкільний парламент обирається учнями з представників класних колективів.

 • Шкільний парламент очолюють президент та його заступники.

 

           Шкільний парламент має наступні права:

 • Розглядати питання, що стосуються життєдіяльності учнівського колективу школи

 • Організовувати позаурочну діяльність учнівського колективу в відповідності з планами парламентських комітетів

 • Відстоювати права, честь, гідність кожного учня школи

 • Працювати разом з громадськими організаціями та об’єднаннями будь-якого рівня (міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні)

 • На створення відповідних умов для своєї діяльності з боку адміністрації школи

           Шкільний парламент має наступні обов’язки:

 • Керуватися в своїй діяльності Конвенцією ООН про права дитини, Статутом школи та Положенням про шкільний парламент, створювати умови для всебічного розвитку здібностей та вподобань учнів школи

 • Вирішувати всі питання дотримуючись моральних та етичних норм

 • Приймати клопотання, скарги та пропозиції від будь-якого учня школи

Структура парламенту

 • Головою шкільного парламенту є президент, на час відсутності якого його обов’язки виконує віце-президент.

 • До складу парламенту входять міністерства на чолі з міністрами та Рада лідерів учнівського самоврядування (старостат).

 • Шкільний парламент є вищим органом учнівського самоврядування, який об’єднує учнів 5-11 класів.

СКЛАД ПАРЛАМЕНТУ МИШКОВИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ПРЕЗИДЕНТ ПАРЛАМЕНТУ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Бойко Олег, 11-Б кл

Будай Лілія, 10-Б кл

 

   

Міністерство освіти

10-А

Лоза Вероніка

Міністерство охорони, здоров’я, спорту і туризму

8-Б

Возна Анастасія

Міністерство культури і дозвілля

9-А

Лобур Віталіна

Міністерство дисципліни і порядку

11-А

Лоза Юрій

Міністерство юстиції і права

11-А

Базиляк Вікторія

Міністерство питань праці та суспільно-корисної діяльності

8-Б

Федірко Вікторія

Секретар парламенту

9-А кл

Об’єщик Ангеліна